Papildu pakalpojumu cenrādis

dzīvokļu īpašniekiem

Rēķina adresāta maiņa
€25.00

Brīdinājuma un otrreizēja brīdinājuma sagatavošana
€25.00

Informācijas pieprasījums no Zemesgrāmatas par dzīvokļa vai neapdzīvojamās telpas īpašnieku
€25.00

Parādu piedziņas process, uzsākot tiesvedību
€100.00/h*

​Ārpuskārtas kopsapulces protokola vai aptaujas sagatavošana
Līdz €100.00

Projektu vadības pakalpojumi 5% – 10% no projekta vērtības

Papildus ārpuskārtas pārvaldīšanas pārskatu sagatavošana
€70.00/h*

Tehniskā dienesta pakalpojumi, minimālā maksa
€50.00/h**

Visu pakalpojumu cenas norādītās neieskaitot pievienotās vērtības nodokli!

 * Stundas likme tiek aprēķināta arī par nepilnas stundas darbu.

 ** Stundas likme tiek aprēķināta arī par nepilnas stundas darbu, bet ne mazāk kā 50 EUR

Pieteikt pakalpojumu!

11 + 13 =